Ustaw jako stron startow Dodaj do ulubionych
logo


DK Boguszowice
rybnik.com.pl
Rybnik.eu
PZW Boguszowice
Piekarnia Kristof
Spółdzielnia Mieszkaniowa


Waldemar Brzózka, komisyje resume


Dobiega końca kadencja władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej w listopadzie 2006 r. Rady Miasta. Czas więc na podsumowania… W kolejnych numerach przewodniczący komisji branżowych Rady Miasta przybliżą nam swoje czteroletnie doświadczenia.

Komisyjne resume

Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa.

Przewodniczący komisji Waldemar Brzózka w Radzie Miasta pierwszą kadencję.

Zasiada w 4 komisjach i 3 podkomisjach .Z ramienia Rady Miasta jest członkiem Rady Społecznej przy Ośrodku dla niepełnosprawnych im. Jana Pawła II . Absolwent Technikum Górniczego w Rybniku.

Działa również aktywnie na gruncie spółdzielczości mieszkaniowej na rzecz uwłaszczenia się mieszkańców. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Aktywna Dzielnica. Od ponad 30 lat pracownik KWK Jankowice, a od 8 lat członek Rady Dzielnicy.

 • To Pana pierwsza kadencja w Radzie Miasta. Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach samorządowych?
 • Jako członek Rady Dzielnicy mam świadomość skali problemów, z jakimi borykają się Boguszowice - Osiedle. Uważałem, że wynikają one głównie z nie dofinansowania tej dzielnicy. Wydawało mi się również , że jeżeli sam, jako jej mieszkaniec, zaangażuję się jeszcze bardziej w działalność samorządową, i to na forum Rady Miasta, to być może uda mi się przekonać władze, że warto na Boguszowice - Osiedle postawić.
 • Sądząc po ostatnim boomie inwestycyjnym w tej dzielnicy, w jakimś stopniu udało się to zrobić
 • Nie ukrywam w związku z tym satysfakcji, odnowiony Dom Kultury , nowa kryta pływalnia , hala sportowa czy kompleks boisk sportowych przy SP 18 to patrząc obiektywnie, zmiany są zauważalne. Choć zdaję sobie sprawę, że czeka nas jeszcze wiele pracy, szczególnie jeśli chodzi o poprawę infrastruktury mam na myśli drogi , chodniki czy odświeżenie elewacji budynków komunalnych.
 • Po wejściu do Rady Miasta oraz objęciu funkcji przewodniczącego tej ważnej i o szerokim zakresie działań komisji, musiał Pan rozszerzyć swoje zainteresowanie poza Boguszowice...
 • To oczywiste. Priorytetem komisji były (i są nadal) działania mające na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Rybnika . Pierwszym krokiem było nawiązanie ścisłej współpracy z policją, strażą miejską ,strażą pożarną oraz pozostałymi służbami inspekcyjnymi miasta i starania o większe dla nich środki w miejskim budżecie. Szczególnie efektywnym wsparciem, podjętym zresztą zgodnie z sugestiami mieszkańców, są dodatkowe środki na zwiększenie liczby pieszych patroli policyjnych w najbardziej newralgicznych pod względem bezpieczeństwa miejscach. W 2008 roku przeznaczono na ten cel 30 tys. zł, w 2009 – 50 tys. zł, a zgodnie z podpisaną niedawno umową między Komendą Miejską Policji ,a miastem na rok 2010 – 40 tys. zł. W ostatnich latach miasto dofinansowało zakup kilku samochodów patrolowych dla policji, w tym „więźniarki”, o paliwie nie wspominając. Wspomogliśmy również , remont sali gimnastycznej przy Komendzie , z której korzysta wielu mieszkańców Rybnika. Niestety, prawo nie pozwala na finansowanie inwestycji w państwowych służbach w większym zakresie przez samorząd terytorialny.
 • Jesteśmy pełni uznania dla ich wysokiej efektywności jaką pomimo niezwykle trudnych warunków pracy udaje im się osiągać, o czym mogliśmy się przekonać goszcząc na Komendzie Miejskiej Policji podczas wyjazdowego posiedzenia .Prócz tego Miasto z roku na rok coraz więcej środków finansowych przeznacza, także na działalność ochotniczych straży pożarnych, choćby planowany w tym roku remont remizy w Popielowie, a wcześniej m.in. dofinansowanie zakupu wozów pożarniczych w kilku dzielnicach. W obliczu dramatycznej dla naszego kraju powodzi trzeba też wspomnieć o bezpieczeństwie w tym zakresie. Rybnik, w porównaniu z 1997 r., został w tym roku oszczędzony, choć podtopionych zostało ponad
 • 60 budynków. Uczymy się na błędach, a jak wynika z tegorocznego sprawozdania naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego , z którym świetnie mi się współpracuje , miasto trzyma rękę na pulsie kooperując w wieloma innymi służbami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa powodziowego i kondycję wodnych urządzeń technicznych. Ważną sprawą było powołanie, wspólnie ze Starostwem , Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które funkcjonuje przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej ( finansowane w większości przez Miasto), którego zadaniem jest koordynacja służb w sytuacji zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Z ostatniego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji wynika, że Rybnik jest miastem w miarę bezpiecznym. A jak bezpieczeństwo ocenia szef Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa, mieszkaniec Boguszowic – Osiedla uchodzących za jedną z najbardziej niebezpiecznych dzielnic?
 • Ja uważam, że nie tylko w miarę, ale naprawdę bezpiecznym. Przyczynił się do tego monitoring. Mamy zainstalowane już 42 kamery , za pomocą których służby policji czy straży miejskiej 24h na dobę mają podgląd sytuacji , ale również wspomniane już dodatkowe piesze patrole tam, gdzie były one najbardziej potrzebne – w Niedobczycach, Chwałowicach, Maroku-Nowinach czy w Boguszowicach – Osiedlu. Przełożyło się to znakomicie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Działaniem na rzecz bezpieczeństwa w dzielnicach przemysłowych i poprzemysłowych, tam gdzie dominuje zabudowa wielorodzinna, jest profilaktyka czyli stwarzanie, głównie dla młodzieży, warunków do alternatywnego spędzania czasu wolnego poprzez szeroki dostęp do kultury i obiektów sportowych. I taką politykę obecne władze miasta prowadzą . Wychowywanie poprzez sport – świadczą o tym nie tylko nowe czy modernizowane obiekty w Boguszowicach, ale i wielość nowych sal gimnastycznych , skate parki czy sieć boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach w całym mieście, a także wspomagane przez fundusze unijne społeczne programy aktywności lokalnej jak przykładowo ostatni przyjęty przez Radę Miasta na lata 2010-2013 „Moja dzielnica – moje miejsce” wspierające wychodzenie z patologii. Zauważam pozytywne efekty tych wszystkich działań, dlatego nie mogę się zgodzić na przypinanie Boguszowicom łatki getta, gdzie panuje beznadzieja i strach wyjścia z domu. Tu mieszka wielu wspaniałych wartościowych ludzi, którzy na taką opinię nie zasługują.
 • Jaki jest Pana stosunek do Straży Miejskiej jako formacji wspomagającej policję w utrzymywaniu bezpieczeństwa, ale wykonującej również zadania związane z porządkiem publicznym?
 • Proszę posłuchać mieszkańców w miastach, gdzie straży nie ma…Przecież nie ze wszystkimi problemami możemy się zwrócić się do policji. Uważam, że SM przyczynia się do zmniejszenia chaosu związanego z parkowaniem, choć to oczywiście kierowców nie cieszy. Ważne są też zadania SM związane z zachowaniem czystości – sprawdzanie ważności umów na wywóz śmieci, reagowanie na dzikie wysypiska, egzekwowanie przepisów porządkowych dla właścicieli psów, którzy po swoich pupilach powinni sprzątać, jak to miało miejsce w czasie niedawnej akcji zainicjowanej przez Komisję Samorządu i Bezpieczeństwa. Ten problem jest dla mieszkańców prawdziwym utrapieniem, szczególnie na dużych osiedlach. I to nie tylko ze względów estetycznych, ale i bezpieczeństwa zdrowotnego, ponieważ psy, z przyzwoleniem właścicieli, załatwiają się często w piaskownicach. Temat ten jest niezmiennie od lat poruszany na dzielnicowych zebraniach, choć pretensje powinny być kierowane głównie do… właścicieli czworonogów.
 • Poza tym ciągłe kontrole SM w punktach skupu złomu wyhamowały plagę kradzieży pokryw ze studzienek kanalizacyjnych .
 • Komisja, której Pan przewodniczy ma w swojej nazwie również bardzo niezwykle pojemne słowo samorząd. Co, oczywiście w komisyjnym kontekście, się pod nim kryje?
 • Przede wszystkim współpraca z 27 radami dzielnic – ich prawne umocowanie, kompetencje, a przede wszystkim zaangażowanie dzielnicowych samorządowców w rozwiązywanie problemów mieszkańców dzielnicy, są one ewenementem w skali całego kraju. Rady dzielnic są jednostkami pomocniczymi RM, z których sugestii władze samorządowe niejednokrotnie korzystają. Miasto utrzymuje z dzielnicami stały kontakt, na szerszym forum dyskusyjnym jakie są spotkania z cyklu „Popołudnie z dzielnicami”. To między innymi, dlatego Rybnik jako jedno z 20 miast świata został wybrany przez jedną z agend ONZ jako przykład wzorowej współpracy władzy z mieszkańcami.

  Inni chcą się od nas uczyć. W kilku ostatnich latach Komisja skupiała się głównie na poprawkach i uproszczeniu statutów rad dzielnic, by dokładnie określić ich zakres działania i rozwiązać m.in. kilka sporów granicznych. I tu wznieśliśmy się ponad podziały polityczne ku satysfakcji zainteresowanych stron. Zmiany w statutach poprzedzone były konsultacjami społecznymi, które w obecnej kadencji zarządzone były dwukrotnie. Poza tym ,ważne dla nas w mijającej kadencji było również, zaktywizowanie i podniesienie prestiżu Młodzieżowej Rady Miasta ,gdzie poprzez współpracę z jej członkami jako „asystentami” , a w przyszłości miejmy nadzieję naszymi następcami w „dorosłym” już samorządzie, popularyzowaliśmy ideę samorządności. Tu w imieniu Radnych Rady Miasta podziękuję wszystkim młodym asystentom za ich współpracę i nie byłoby tego wszystkiego bez wyjątkowego zaangażowania pani Anety Bokuniewicz opiekuna MRM z V LO .

 • Komisja, której Pan przewodzi jest jedną z liczniejszych – należy do niej 14 radnych...
 • ...którym, w związku z upływającą kadencją, chciałbym serdecznie podziękować za współpracę i udział w ponad 50 posiedzeniach. Chciałbym podziękować również Radcom Prawnym ,pani Alicji Figołuszko naczelnikowi Wydziału Geodezji , pani Sekretarz Urzędu Miasta Danieli Lampert oraz pracownikom Biura Obsługi Rady, a także wszystkim osobom, które wspomagały działania komisji, w tym zespołowi prowadzącemu konsultacje przed wprowadzeniem zmian w statutach Rad Dzielnic.
 • Dziękujemy za rozmowę


 • Rozmawiała: Wiesława Różańska


Źródło: Gazeta Rybnicka (czerwiec/lipiec 2010)

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

«  styczeń 2019  »
pwÅcpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031© Copyright by Boguszowice.com 2008 - 2011
design by dicon. All rights reserved.
Kontakt: diconster@gmail.com